ติดตั้ง add-on Sketchup-stl สำหรับส่งออก Sketchup เป็นไฟล์ .stl

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Sketchup-stl-2.0.0 ตัวฟรี add-on สำหรับบันทึกไฟล์ .stl

--- ถ้าเปิดโปรแกรม Sketchup ไว้ให้ปิดไปก่อนนะค่ะ

1.เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ http://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl
2. เมื่อดาวน์โหลดมาจะได้นามสกุล .rbz ให้ทำการเปลี่ยนนามสกุลเป็น .zip แล้วทำการแตกไฟล์ โดยคลิกเมาส์ขวา เลือก Extact Here
3. คัดลอกไฟล์สองไฟล์ที่แตกออกมาไว้ที่ C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
4. เปิดโปรแกรม สำรวจ add-on ในเพิ่มเข้าไป โดยไปที่ File -> Export STL...


Comments