แปลงไฟล์ Solid เป็น STL ด้วย AutoCAD

การแปลงไฟล์ Solid ให้เป็น STL สำหรับการพิมพ์ 3D
ใน AutoCAD ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2010 เป็นต้นมาจะมีคำสั่งส่งออกไปยังเครื่องพิมพ์ 3D ได้ โดยเรียกคำสั่ง คือ STLOUT โดยเรียกคำสั่งที่ Command Line หรือใช้คำสั่งจากเมนู File -> Export และเลือกเป็น Lithograpy (*.stl)

เลือก STLOUT แล้วเลือกที่วัตถุ เช่นในรูปให้เลือกที่วัตถุ

เลือกเป็น Create a binary STL File? [Yes/No] = Y
และตั้งชื่อไฟล์


ทดลองส่งเข้าไปในโปรแกรมประมาณเวลาการพิมพ์ 3 มิติ จากเว็บไซต์ บริการพิมพ์งาน 3D 
http://3dprint.go2cad.com ทางด้านขวาเลือก Choose File ทางขวา และกดปุ่ม upload
รอสักพัก โปรแกรมจะคำนวณ และจะแสดงภาพ 3D จากไฟล์ที่เราอัพโหลดขึ้นไป พร้อมเวลาโดยประมาณ


Comments