Filament หักค้าง ทำไง?

เมื่อเส้น Filament หักค้างทำไง?

สำหรับเครื่องพิมพ์ 3D EZ322 นั้น ไม่จำเป็นต้องรื้อหัวฉีดออกมาเพื่อนำเส้นออก (เหมือนในรูป)
เพียงแค่สั่ง load Filament และนำเส้น Filament ดันอันเก่าที่ค้างไว้ออกไปก็เสร็จครับ
วิธีง่ายๆ ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องรื้อหัวฉีดครับ

 

Comments