ราคา ค่าบริการ 3d print

ราคา 3d print อัตราค่าบริการ การพิมพ์ งาน 3d วัสดุที่ใช้เป็น PLA พลาสติก ราคาย่อมเยาว์
รับปริ้นงานทั้งขนาดเล็ก และใหญ่สุดได้ถึง 50x32x40 เซนติเมตร คิดราคาตามนาทีที่ปริ้น... นาทีละ 12 บาท

สามารถส่งไฟล์งานมาคิดราคาก่อนได้ค่ะ ที่ sineenart.boa@gmail.com โบ.
เว็บไซต์ : http://3dprint.go2cad.com

Comments