Posts

การปรับฐานเครื่องพิมพ์ EZ322

Filament หักค้าง ทำไง?

EZ322: คำสั่ง Load - Change Filament

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระดับความเร็วระหว่างปริ้น

เริ่มสั่งปริ้น 3D จากเครื่องพิมพ์ EZ322

Printer 3D - EZ322

Print 3D ด้วยเครื่อง EZ322Dual head

กล่องเครื่องเสียง รับออกแบบ และ พิมพ์ 3มิติ print 3D Sound box

ชิ้นส่วนยานยนต์

การพิมพ์ที่ ไม่มี support ด้วย SLS

กล่องไฟฟ้า ใหญ่เท่าจริง

หูหิ้ว. Resin SLA