การพิมพ์ที่ ไม่มี support ด้วย SLS

ระบบ การพิมพ์ โดยใช้ Laser กับ ผงในล่อน สามารถ ให้งาน ที่ ไม่มี support ได้ ซึ่ง การใช้ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ปรกติ ทำไม่ได้


เหมาะสำหรับ ชิ้นส่วน ขนาด ไม่เกิน 50 มม. ที่ซับซ้อน สูง
โทรคุยกับเราได้

Comments