EZ322: คำสั่ง Load - Change Filament

เครื่องพิมพ์ 3D จะมีการเปลี่ยนเส้นพลาสติกอยู่เสมอ เมื่อต้องการปริ้นเส้นสีอื่นๆ วิธีการไม่ยาก วิธีการเลือกใช้คำสั่งให้ใช้นิ้วมือทัชสกรีนได้เลยนะครับ

1. หน้าจอหลัก เลือกไอคอน Filament


2. เลือกที่ช่องแถบยาว แสดงตัวเลข (เลขตรงกลาง)


3. รอจนอุณหภูมิถึง แล้วกดปุ่ม E1 ลูกศรลง (ซ้ายบน) เพื่อนำเส้น filament เข้า

Comments