Print 3D ด้วยเครื่อง EZ322Dual head

พิมพ์ 3D กบ สี ด้วเครื่อง EZ322D แบบ สองหัวพิมพ์
เครื่อง พิมพ์ EZ 322 เป็นเครื่องพิมพ์ ขนาดXYZ =  300x200x200 มม.ความละเอียด 0.1 มมมี 2 รุ่น
EZ322 หัวเดียว และ EZ322D 2 หัวพิมพ์ ใช้ได้ทั้ง Gcode Makerbot และ Ultimaker CURA
ผลิต และจำหน่ายโดยบริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด


เครื่องพิมพ์ EZ322


Comments