เริ่มสั่งปริ้น 3D จากเครื่องพิมพ์ EZ322

เครื่องพิมพ์ EZ322
หน้าจอคำสั่งจะเป็นปุ่มทัชสกรีน โดยใช้นิ้วกดปุ่มได้เลยนะครับ

1. เสียบ SD Card ที่ช่อง (อยู่ทางด้านขวาหลังของเครื่อง)

2. เปิดไฟล์ .gcode จาก SD Card โดยเลือกปุ่ม PRINT

3. เลือกไฟล์ .gcode ที่ต้องการปริ้น โดยสามารถเลือกลูกศรด้านข้างได้

4. เลือกไฟล์ .gcode ที่ต้องการปริ้น

5. กดปุ่มตรงกลางเพื่อปริ้น

6. เครื่องเริ่มทำการปริ้น โดยจะทำความร้อนให้ถึงระดับที่ตั้งไว้ก่อน (เครื่องอาจจะเงียบๆไม่ต้องตกใจนะครับ โดยดูได้จากช่องสีแดง)
    จากหน้าจอการสั่งปริ้น จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, เวลาการปริ้น, speedของการปริ้น, ชื่อไฟล์ที่กำลังปริ้น

Comments