เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระดับความเร็วระหว่างปริ้น

เครื่องพิมพ์ สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระดับความเร็วได้ระหว่างปริ้นงานอยู่ โดยที่ไม่ต้องหยุดการทำงานหรือยกเลิกและตั้งค่าส่งออก .gcode ใหม่ ให้เสียเวลา โดยสามารถเปลี่ยนได้จากหน้าจอคำสั่งได้ทันทีที่ต้องการ

1. เลือกไอคอนขวาล่าง (รูปเฟือง)


2. เลือกเปลี่ยนแปลงค่าที่ช่อง โดยกดเลือกที่ตัวเลข แล้วกรอกค่าใหม่ที่ต้องการ


3. กดปุ่มลูกศรสีฟ้า (ล่างขวา) เพื่อกลับหน้าจอหลัก

Comments