การปรับฐานเครื่องพิมพ์ EZ322

ฐานเครื่องพิมพ์มีความสำคัญในการขึ้นรูปมาก ถ้าระยะห่างเกินไป หรือชิดกับหัวฉีดเกินไปชิ้นงานจะเสียและหลุดจากฐานได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการปรับฐานเครื่องพิมพ์ 3D EZ322
1. น๊อตปรับฐานจะอยู่ใต้ฐานพิมพ์ 3 จุด (ซ้ายบน,ขวาบน,กลางหลัง)

2. หน้าจอหลัก เลือก Tool > Level

3. เลือกปุ่ม NEXT 

4. หัวฉีดจะเริ่มหยุดที่ขวาบนของฐาน
    4.1. การดูว่าหัวฉีดกับฐานระยะพอดีไหม ให้ใช้ กระดาษ A4 พับครึ่ง แล้วสอดไประหว่างหัวฉีดกับฐาน
    4.2. ทดลองขยับกระดาษ ถ้าหลวม หรือขยับไม่ได้ให้ปรับที่ใต้ฐาน
    4.3. ขยับกระดาษทดลองอีกครั้ง ให้ระยะห่างพอดี คือ **กระดาษจะขยับได้ฟืดๆ ไม่หลวมและติดจนขยับไม่ได้จนเกินไป นั้นคือพอดี

5. เลือกปุ่ม NEXT หัวฉีดจะขยับไปทางด้านซ้ายบน ทำเช่นเดิมในข้อที่ 4.1-4.3 และ NEXT ไปเรื่อย (ทั้งหมด4จุด)

Comments