Posts

พิมพ์ จาน Tableware

ออกแบบชิ้นส่วนเพื่อประหยัดเวลาและลดเวลาในการติดตั้งของลูกค้า

บริการพิมพ์ยางคุณภาพสูง ด้วยเครื่อง พิมพ์อุตสาหกรรม 3D

การจัดรูปการพิมพ์ 3D ของ Form1+ ด้วยโปรแกรม Preform