บริการพิมพ์ยางคุณภาพสูง ด้วยเครื่อง พิมพ์อุตสาหกรรม 3D

Rubber 3d printing service, durable to use in  oil and chemical.

เครื่อง พิมพ์ ขนาดอุตสาหกรรม DOME ไม่ได้แค่พิมพ์ ใหญ่ เท่านั้น แต่ ยังให้งานคุณภาพ สำหรับการพิพม์ ยาง ด้วย ยาง ซีล สำหรับกล่อง งานไฟฟ้าหรือ อุตสาหกรรม โดยใช้ยางคุณถาพ ทนต่อนำ้มัน และสารเคมี สำหรับ ราคาการพิมพ์ เท่ากับ การพิมพ์ ABS ค่ะ พิมพ์ ได้ รวดเร็ว ทันใจ


Comments