ออกแบบชิ้นส่วนเพื่อประหยัดเวลาและลดเวลาในการติดตั้งของลูกค้า

3D Design  and print to reduce installation time.
ในการติดตั้งชิ้นส่วนบางชิ้นที่ต้องใช้จำนวนมาก และ การติดตั้งต้องใช้ อุปกรณ์เช่น น็อต ใส่ในที่แคบๆ กว่าจะใส่ได้เสร็จ ก็หมดไปหลายนาที ลูกค้าท่านนี้ติดเป็น ร้อยชิ้น พอดีวันหนึ่งติดได้ไม่กี่ชิ้น ของเก่าเขาเอามาให้ Copy เป็น หน้าแปลนธรรมดา ที่บริษัทเราใช้ ซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ ของ Alibre Design ที่ทำงานเหมือน Solidwork หรือ Inventor (ตอนนี้ เป็น Geomagic Design ถ้าท่านสนใจ เราเป็นตัวแทนด้วย ราคาไม่แพง) 

ก็เลยแนะนำให้เป็นแบบ ตัว Lock เนื่องจากไม่ได้รับแรงมาก ทำให้ ลดเวลาในการติดตั้งไปได้ มาก โดยการตอกด้วยค้อนเข้าไป โดยใช้ พลาสติก ABS พิมพ์ หนาหน่อย โดยให้ Print 3D ทดสอบ แล้ว ไปลอง หน้างานว่า แข็งแรงพอหรือไม่ แล้วมาพิมพ์ จำนวนมากอีกที

ก็ลดเวลาไปได้ อย่างมาก จาก 2-3 นาทีต่อชิ้น เป็น 2-3 ขิ้นต่อนาที


Comments