พิมพ์ จาน Tableware


ขอขอบคุณ PRay. ให้แสดงงาน

เราสามารถพิมพ์3D Tableware ได้ทุกขนาด จากFile. หรือมีแต่แบบร่างก็ได้

Comments