การจัดรูปการพิมพ์ 3D ของ Form1+ ด้วยโปรแกรม Preform

เครื่อง FormLab Form1 เป็นเครื่อง พิมพ์ 3มิติ แบบ เรซิน (3D Printer SLA) การพิมพ์ จะใช้ Laser วาด ไปเป็นรูป ชิ้นงาน ทีละชั้น แต่การทำงาน จะต้องใช้เวลาในการที่ Resin จะแข็งตัวในเวลาที่เหมาะสม และ ฐานของการพิมพ์ จะต้องไม่ดึงชิ้นงาน จนขาด การจัดการตรงนี้ ทำได้โดย Software ซึ่ง Software ในการพิมพ์ ของ FormLab คือ Preform เป็นโปรแกรมที่เก่งมากในการจัดรุปในการพิมพ์

ตัวอย่างงานที่ขาดจากการดึงของเครื่องเวลายกชิ้นงาน


และ วิเคราะห์ ให้ชิ้นงาน ไม่ขาด ระหว่างการพิมพ์ (ถ้าใครใช้ เครื่องพิมพ์ แบบ Resin จะปวดหัวมากในการจัดรูปให้ ไม่ขาดเวลาพิมพ์ หลายเจ้าทั้งเครื่องที่แพงมากๆก็ยังเป็นปัญหานี้เหมือนกัน) นั้นคือคำสั่ง orientation
เมื่อมีชิ้นงาน ที่เตรียมมาเป็น .STL preform จะทำการคำนวน หาแนวการพิมพ์ ที่ให้เกิดแรงเฉือนน้อยที่สุด เพื่อให้งานไม่ขาด

แต่แน่นอนระยะเวลาการพิมพ์ ก็จะมากขึ้น เพราะจัดตรงๆ ไม่ได้ จะไม่เหมือนกับ เครื่องพิมพ์ แบบ ฉีดที่จะตัดให้แบน เมื่อได้ แล้ว ก็จะสร้าง Support โดยการกำหนด Point Size จะเป็นจุดยึดของชิ้นงาน กับ Support อันนี้ ต้องอาศัย ประสพการณ์ ว่าเท่าไรจะเหมาะสม ขึ้นกับ ขนาด ชิ้น Resin ..


ข้อที่สำคัญคือ รูปที่ สร้าง จาก Formlab นี้ จะ Export ไปโปรแกรมอื่นไม่ได้ เลย นอกจาก Printer FormLab เท่านั้น


Comments