บริการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing


บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด เปิดให้บริการรับพิมพ์ไฟล์งาน 3 มิติ (3D Printing Services) เช่น งานโมเดลต้นแบบ โมเดลโชว์แสดงต่างๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ วัสดุที่ใช้ทำเป็น PLA พลาสติก ราคาย่อมเยาว์
3D printing คือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถพิมพ์สิ่งของจากคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นชิ้นส่วน 3 มิติ เพื่อใช้ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานทางด้านการออกแบบ งานหล่อโลหะ งานทางด้านสถาปัตยกรรม งานทางด้านวิศวกรรม ฯลฯ
3D Printing จึงเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนความคิด ให้เป็นความจริงได้

โดยใช้เครื่อง MakerBot 2 วิธีการทำงาน เครื่องจะพิมพ์ โดยการละลาย พลาสติก เส้น ซึ่งแนะนำให้ใช้เป็น PLA เพราะจะมีการยืดหดตัวต่ำ โดยโปรแกรม จะทำการ เปลี่ยน แบบ 3มิติ ที่ อาจจะมาจากโปรแกรม เช่น 3DMax , Autocad หรือ Sketckup แล้วแปลงเป็น STL (StereoLithography)ทำการสร้าง ชั้นของการพิมพ์ เป็นชั้นๆ ทำการ Plot ขึ้้นมาจนเป็นชิ้นงาน 
จากการวัดชิ้นงานในกรณีที่ต้องการให้ชิ้นงาน เสียบกัน หรือประกอบกันได้ ต้องมีระยะ Offset ประมาณ 0.15-0.3 มม. เนื่องจาก พลาสติกของ PLA ในการ Print อาจจะล้น หรือยืดออก พอสมควร
สำหรับระยะเวลาในการพิมพ์ ก็ใช้เวลาพอสมควร ในความละเอียด แบบมาตราฐาน Standard ดังตัวอย่าง
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก Web


Comments