ส่งออกโมเดลจาก 3D Warehouse ออกเป็นไฟล์ .stl

1. เปิดโปรแกรม SketchUp ขึ้นมา เลือกดาวน์โหลดโมเดลจาก 3D Warehouse
2. ค้นหาโมเดล 3d ที่ต้องการ


3. เลือกโมเดล 3d ที่ต้องการดาวน์โหลด และกดปุ่มดาวน์โหลดเพื่อนำเข้า Sketchup


4. จากโปรแกรม Sketchup เลือกโมเดล 3d ที่ต้องการ และเลือก File -> Export STL...


5. เลือก unit และ file formet ในที่นี้เลือกเปลี่ยนแต่ unit เป็น millimeters เสร็จแล้วกด OK


6. ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการอย่าลบ .stl ออก เสร็จแล้วกด Save


7. กดปุ่ม OK เสร็จเรียบร้อย 


Comments