การใช้โปรแกรม Alibre หรือ Geomagic ในการส่งออกเป็นไฟล์ STL

โปรแกรม Alibre หรือ Geomagic เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบเครื่องกล 3 มิติ ที่ไม่แพง (ชุดที่แพงที่สุดไม่เกิน 2,000 USD หรือประมาณ 70,000 บาท) มีความสามารถในการออกแบบ และสร้างแบบ STL ได้ ผู้ที่ใช้สามารถ Download ทดสอบได้ใน 30 วัน


ในโปรแกรมที่เลือกที่ Part และทำการ Export
โดยเรียกคำสั่งจากเมนู File -> Export
และเลือกที่ Save as type : ให้เป็น .stl


กรณีที่มีไฟล์มาจากโปรแกรมอื่น เช่น Inventor, Solid Work หรือ Geomagic ก็สามารถแปลงไฟล์ได้โดยคำสั่ง Import เพื่อนำเข้า
และส่งออก STL ได้เช่นกัน


Comments