ขนาดรูในแบบ3D

ในแบบ 3มิติถ้ารูมีขนาดต่ำกว่า 1.5 มม. จะมีปัญหาที่ filament จะปิดรู 

Comments