Scan 3D ด้วยมือถือ

โปรแกรม Autodesk 123D Catch เป็นโปรแกรมแปลงภาพเป็น 3มิติ โดยอัตโนมัติ ใช้งานง่ายมากโดยการถ่ายภาพ รอบด้าน ด้วย iPhone (IOS 6 ขึ้นไป)

แล้วโปรแกรมจะทำการจัดรูปเป็น 3 มิติโดยเชื่อมภาพเอง

ทดลอง รูปหล่อที่ ส่วนรถไฟ


แบบที่จะพิมพ์ 3D


ทดลองดูได้ โปรแกรม ฟรีทำงานได้ อย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าท่านต้องการพิมพ์ สามารถส่งไฟล์ ในรูปของ .3dp มาที่ 3dprint.go2cad.com

http://www.123dapp.com/catchComments