การใส่ค่าตัวแปรทดแทนค่าหดตัวของช่องหรือรู ใน 3D CAD สำหรับ พิมพ์ 3D

ปัญหาในการพิมพ์ 3D ที่ชิ้นส่วนต้องมีการประกอบ หลายๆชิ้น จะพบว่า ชิ้นส่วนจะมีการพอง ออกประมาณ 0.2-0.3 มม. จาก การพ่นของพลาสติก Filament ที่ร้อน แล้วจะมีการหดตัวกลับเมื่อเย็นลง ทำให้การเสียบระหว่างชิ้นงานทำไม่ได้ ในตัวอย่างเป็น Linear Barring ขนาด Dia 32 mm. พบว่า พลาสติกหดไปข้างละ 0.25 มม ทำให้ต้องเสียเวลาขัดด้วยกระดาษทรายเป็นชั่วโมง


 หรือ สว่านในการขยายรู สำหรับผู้ทีใช้ CAD Parametric เช่น Autodesk Inventor, Solid Work, Geometic(Alibre)จะมีวิธีแก้ ง่าย โดยไม่กระทบกับ แบบเดิม ที่ใช้สำหรับการทำงานจริง โดยการ ตั้งตัวแปร กลาง(Global Param) โดย ตังเป็นค่า เช่น POF =0.25 (Print offset)  อันนี้ผมจะทำตัวอย่างให้ใน Geometic หรือ Alibre ซึ่งเป็นโปรแกรม3DCAD ที่ไม่แพง(จำหน่ายลิขสิทธิด้วย) แต่หลักการเหมือนกันทุก โปรแกรม 3D CAD

 แล้วเพิ่มตัวแปร

แล้วใน Editor ใส่ นี้ลงในตัวแปรของ ขนาดรู ในกรณีของรูจะมี 2 ด้าน ต้องคูณ2
เมื่อต้องการพิมพ์ 3D แล้วขนาดไม่พอก็ให้ไปปรับที่ FX ตัวแปร POF 
เมื่อต้องการส่งชิ้นงานที่ถูกต้อง ก็ให้ตั้งค่า POF เป็น 0 แล้ว Regenerate/Redraw ก็จะได้แบบสำหรับสั่งผลิต ไม่ต้องไปแก้ไขทั้งแบบComments