ชิ้นส่วนยาวมากทำอย่างไร

ปัญหาที่แก้ไม่ได้ คือเครื่องมีความยาวจำกัด ขนาดของเครื่องที่เราให้บริการจะทำได้ ถึง 45 ซม. แต่ก็ยังมีงานขนาด 46 ซม. มาจนได้ อย่างไร ก็พิมพ์ครั้งเดียวไม่ได้ ต้องไปแก้ที่แบบครับ โดยทำเป็น รูน็อตสองด้าน


ต่อโดยใช้น็อต อย่างนี้ ก็ต้องไปทำ สี อีกที


Comments