การทำเฝือกนิ้ว ด้วย Scan3d และ การใช้ 3D Printer

เมื่อประสพอุบัติเหตุ เช่น การอักเสพ ของข้อ เอ็น นิ้ว มือ จำเป็นต้องมีการใส่เฝือกเพื่อการ ลดการขยับ ปรกติ เฝือกจะทำด้วย ปูน พลาสเตอร์ ที่มีน้ำหนักมากหลายกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นที่นิ้วมือ จะใช้งาน ไม่สะดวก มาก จะกินข้าว หรือ ขับรถแทบจะเป็นไปไม่ได้  การใช้ 3D Printer มาทำเฝือกจึงจะช่วยทำให้ทำงานได้บ้าง เนื่องจาก Plastic 3D Printer จะเบามาก น้ำหนักไม่เกิน 100 กรัม
ความยากในการพิมพ์ ไม่มีถ้ามีแบบ การสร้างแบบนิ้วมือให้ตรงตามต้องการยากมาก จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์กล้อง 3D Scan


 ในตัวอย่างนี้ จะเป็นการทำเฝือกนิ้วโป้งซ้าย ที่มีการผ่าตัดเอ็น ต้องยึดดัวยเฝือก 2 สัปดาห์  ใน อาทิตย์แรก ใช้เฝือกที่โรงพยาบาลให้มา ในอาทิตย์ ที่2 หลังแผลแห้ง ไปทำการ Scan มือ และ นำเข้าในโปรแกรม Autocad จะได้รูป นิ้วโป้งกับมือ


 ทำการทำ Profile Section

และ ทำการ ขึ้นรูป
เป็น 3D Thin Wall ให้ความหนาที่ 1 มม. ตามรูปที่ Scan มาแล้วก็พิมพ์  และทดสอบ พบว่า เข้าได้พอดี กับนิ้ว แต่น้ำหนักเบามากแทบไม่รู้สึก


Comments