เฟืองขนาดใหญ่ print 3D gear

เฟื่อง Gear Print 3D ใช้เวลา 20 ชั่วโมง


Comments