พลาสติก3D Print ที่มีความแข็งแรง PET

PET หรือ Polyethylene terephthalate เป็นพลาสติก ที่เรารู้จักกันมานานแล้ว โดยใช้ ในการผลิตขวดน้ำอัดลม มีคุณสมบัติ แข็งแรง และ ใส เมื่อนำมาใช้กับ 3D Printing ให้คุณสมบัติ ดีกว่า ABS โดยมีความแข็งแรงกว่า


วัสดุ                Tensile Strength (PSI) ทนแรงดึง        Flexubal Modulus(PSI) ทนแรงบิด

ABS                      4100                                                   304K
PET                     11500                                                   400K

สำหรับราคาในปัจจุบัน จะแพงกว่า PLA และ ABS แต่ ถ้าต้องการความแข็งแรงในการทดสอบ ขอแนะนำ ตอนนี้ 3Dprint.go2cad.com ให้บริการสำหรับชิ้นส่วน PET โดยได้ทดสอบในอุปกรณ์เครื่องจักร มีคุณสมบัติทนกว่า ABS

Comments