การใช้3D printer มาทำเป็น Laser Maker

ในงานพลาสติก มักจะต้องทำ เลขระหัส เพื่อการ ติดตาม หรือ tracking
เครื่อง printer 3d เมื่อติดตั้ง high power laser mark ก็ สามารถใช้งานได้ โดยตัวอย่างเป็น laser สี ฟ้า เขียน lot number บน usb drive โดย สร้าง จาก โปรแกรม power gcode

Comments