การพิมพ์ 3D คุณภาพต้องออกแบบ support

การพิมพ์ 3D โดยโปรแกรม makerware , kisslice หรือ cuda สามารถสร้าง support หรือ โครงสร้างในการยึดงานโดยอัตโนมัติ แต่จะมีผล ในหลายๆแบบ3Dที่มี ช่อง มี มุมหลบ จะทำให้แกะยากมาก และผิวงานจะไม่เรียบ การออกแบบ support เองทำให้การพิมพ์ดีกว่าและชิ้นงานมีขนาดคงที่ในกรณีที่พิมพ์ สูง การสร้าง support สามารถใช้ Autocad หรือ sketchup ก็ได้ โดยให้ gap ระหว่างผิว กับ support อยู่ระหว่าง 0.15-0.5 มม. แล้วแต่วัสดุและอุณหภูมิ งานบริการของบริษัทฯ เพียงชิ้นเดียวก็ทำให้งานออกมาดี

Comments