เทียบความละเอียดของงานจาก print3d laser


ทดสอบ พิมพ์ พระพิฆเนศ ขนาด 20 มม. โดยให้ความละเอียดขนาด 0.1 มม(100 ไมครอน) และ 0.05 มม. หรือ (50 ไมครอน) ด้านขวาของรูป สังเกตุที่ มือ จะมีรายละเอียดมากกว่า 
พิมพ์ 0.1 มม. ใช้เวลา 45 นาที
พิมพ์ 0.05 มม. ใช้เวลา ประมาณ 2 ชม.


Comments