มูเล่สายพาน 2GT


มูเล่สายพาน Download โมเดล เป็น solid จาก Tradeparts (ฟรี) มาเจาะใส่รูน็อต และ ทำช่อง ใส่หัวน็อตตัวเมียเสริมแรง
พิมพ์ 1:33 ชม. Resin สีขาวComments