ข้อระวังในการexport stl จาก Autocad

ในการ export. stl จาก solid ใน Autocad จะมีความคลาด ในระยะแกนX กับ Y กัน ประมาณ 0.2-0.5% โดยปรกติ งาน print เครื่องเล็กทั่วไปไม่เกิน 200 mm.อาจจะไม่เห็น แต่เป็นเครื่องที่เราให้บริการ 330x500mm จะเห็นต่างกันถึง 2-3 mm. เช่นทรงกระบอก
ต้องใช้ Geomagic , solidwork จะexportถูกต้อง

Comments