บริการสำหรับสถาปนิก อาคารสูง

อาคารสูงในแบบ Free form เป็นที่นิยม มาก การสร้าง Model ทำได้ยากมาก และ ใช้เวลานานมาก เครื่องพิมพ์ Iron PP900 เป็นเครื่องที่ใช้ในงานพิมพ์ 3D Printing แบบสูงเป็นหลัก โดยจะมีหน้าในการพิมพ์ ขนาด 300x180 มม แต่จะสูงถึง 850 มม (สูงสุด 900 มม)โดยมีระบบขับเครื่อง แบบ Precision สำหรับแกน Z ทำงานผิวงาน ของแบบอาคาร ออกมาละเอียด 
ตัวอย่างนี้เป็นแบบ ของอาคารใน มหานคร ดูไบ ที่นักศึกษามาพิมพ์ โดยใช้เวลา เพียง 1 วันก็ได้ แบบไป Present 


บริการพิมพ์ 3มิติ (Print 3d) เราทำได้สูงสุด 850 มม. ความละเอียดสูง 0.2 มม. ผิวงานดี


Comments