แก้ปัญหา Software Design ลิขสิทธิ ด้วย OnShape.com

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงไฟล์ เป็น STL โดยไม่ต้องลงโปรแกรม ลิขสิทธิ Software  ซึ่ง ที่มีการตรวจจับกัน สำหรับงาน Design ที่นิยมกัน ได้ แก่ Software ของ ออโตเดส และ Solidwork ทั้ง สอง Software แก้ได้โดยการนำเข้า ใน Web OnShape.com เป็นโปรแกรม ออกแบบ แบบ Online จาก Webpage สามารถรับ File จาก Solidwork, Inventor , Parasolid, Sat(DWG) ได้ และมาทำการ Export เป็น Stl
โดยผู้ใช้งาน ขอให้มี Internet และมี Email ก็สามารถ Register ได้ทันที่ แต่เครื่องที่ใช้งาน ควรจะเป็น Graphic แรงๆ(เล่นเกมส์มันๆ) เช่น NVidia หรือ Intel 4000 ขี้นไป
https://www.onshape.com/


Comments